Regulamin

§1 Słownik

Sprzedawca -Firma KRAINA MASAŻU Piotr Szepler ul. Chmielniki 2B, 80-100 Świecie NIP: 559 115 24 18 REGON: 340149842
Sklep
-serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.sklep.KRAINA MASAŻU.pl
Kupujący
-każdy podmiot lub osoba składająca Zamówienie w Sklepie.
Konsument
-osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
Regulamin -niniejszy regulamin.
Rejestracja -jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z  wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
Towar -rzecz, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 

§2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@KRAINA MASAŻU.pl),  telefonicznie pod numerem 52-330-28-16 od godz. 8 do 16:00, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego.

Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od  Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych w formularzu w trakcie procedury składania oferty.

Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad. Nie dotyczy to towarów wystawowych, testowych lub poleasingowych, w których mogą wystąpić wady. Wszelkie wady będą opisane.

Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i  odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako ?cena promocyjna?. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Towaru na magazynie.

Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.

Informacje zamieszczone w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia  Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.

W celu złożenia oferty poprzez Sklep, Kupujący może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo.  Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu. Rejestracja umożliwia Kupującemu ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.

Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§3 Składanie Zamówień

Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:

1) za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
2) przez telefon pod numerem 52-330-28-16.
3) pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@KRAINA MASAŻU.pl.

W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję ?Koszyk?, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż  do zakończenia operacji.
Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje informacje o złożeniu zamówienia i jego aktualny status.

Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail lub telefonicznie jest określenie przez Kupującego:

- rodzaju Towaru oraz szczegółów Towaru (jeżeli takowe występują),
- ilości zamawianych Towarów,
- pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz e-mail, informacji o  - formie płatności -za pobraniem lub przelewem (w przypadku ofert składanych e-mailem lub telefonicznie nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności),
- preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.

Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail lub telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia  oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

Składając ofertę poprzez e-mail lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy  e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji.  Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z ofertą.

Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został  jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego  zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.  Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

-przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
-za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU,
-gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 4 dni  roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 4 lub 7 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i  ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł). Koszty dostawy poza granicami Polski,  które zobowiązany jest ponieść Kupujący, uwidaczniane są w formularzu w trakcie procedury składania oferty, po dokonaniu wyboru danego kraju na terenie Europy.

Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 Regulaminu.  W przypadku ofert składanych poprzez e-mail lub telefonicznie -od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji, zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu.

§4 Realizacja Zamówień

Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych  danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).

W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z  Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z  Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie, po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej  przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
Opis każdego  Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest  Kupującemu zazwyczaj w ciągu 1-2 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.

W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu  Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firm kurierskich dostępnych podczas składania zamówienia w  odpowiedniej zakładce. Czas dostawy przez firmy kurierskie wynosi maksymalnie 2-3 dni. Czas ten może być większy i spowodowany zdarzeniami losowymi, świętami, dniami wolnymi od pracy.

Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00.

Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym  adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.

Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.

W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego  Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody -na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu  szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do  złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić  Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie  przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane

Reklamacje i zwroty

1.  Kupujący może składać Sprzedawcy - Firmie KRAINA MASAŻU Piotr Szepler z siedzibą w 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2B, NIP: 559-115-24-18,  reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@KRAINA MASAŻU.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby:

KRAINA MASAŻU
Piotr Szepler
ul. Chmielniki 2B
86-100 Świecie

2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

- imię, nazwisko,
- adres,
- adres e-mail Kupującego,
- numer telefonu
- datę zawarcia Umowy (nr FV lub paragon) stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
- oczekiwania / roszczenia Kupującego wobec towaru.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na  podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

3.  W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy.  Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady,  rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione,  Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do Klienta na jego koszt po wcześniejszym zaksięgowaniu  wpłaty na konto lub można go odebrać osobiście w siedzibie sklepu mieszczącego się pod adresem Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, w terminie 14 dni od dnia poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.

5. Zwroty

Czas na zwrot: 14 dni
Adres do zwrotu:

KRAINA MASAŻU
Piotr Szepler
ul. Chmielniki 2B
86-100 Świecie

Konsument, który  zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, które może zostać złożone:

- listownie na adres:

KRAINA MASAŻU
Piotr Szepler
ul. Chmielniki 2B
86-100 Świecie

- za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres: sklep@KRAINA MASAŻU.pl

Przesyłkę należy nadać na adres:

KRAINA MASAŻU
Piotr Szepler
ul. Chmielniki 2B
86-100 Świecie

Brak odstąpienia od umowy

1) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;  jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał konsument, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne  do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9) zawartej w drodze aukcji publicznej.

10) o dostarczanie treści cyfrowych, które  nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia  od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11) o dostarczanie treści cyfrowych w formie klucza  (abonament, licencje powiązane itp.), który jest powiązany po jego zakupie i aktywacji z konkretnym Kontrahentem.